Tel: 015 310 5673

Behandeling vindt uitsluitend plaats op vooraf gemaakte afspraak.

R. Oudijk    BIG 29034652904

M. Roordink    BIG 29034861204

Tendinitis / Bursitis

Als gevolg van een functiestoring verandert het bewegingsverloop in een gewricht. Dit betekent voor spieren en slijmbeurzen dat bij andere standen en bewegingscombinaties in het gewricht wordt gefunctioneerd. Het vezelverloop in de spierpees zal hierdoor niet langer optimaal zijn, waardoor plaatselijk een veranderde spanning in de pees ontstaat. De druk op andere omliggende weefsels van het gewricht, zoals bijvoorbeeld een slijmbeurs, neemt toe.

Door de veranderde trekrichting in de pees vindt een onevenredige krachtenverdeling in de spierpees plaats. Hierdoor treden ‘snijmomenten’ ter hoogte van de spieraanhechting op en neemt de druk in de pees toe, hetgeen op termijn kan leiden tot peesverkalkingen. Het noodzakelijke ombouwproces dat de pees ondergaat als gevolg van deze veranderde (compensatoire) spierfunctie, vereist een hoge stofwisseling en wordt ook wel ‘ontsteking’ genoemd (Riezebos).