Tel: 015 310 5673

Behandeling vindt uitsluitend plaats op vooraf gemaakte afspraak.

R. Oudijk    BIG 29034652904

M. Roordink    BIG 29034861204

Gewrichtsmobiliteit

Als er sprake is van een gebrek aan variatie in beweging, dan wordt een gewricht te weinig in de verschillende richtingen bewogen.

Het kapsel rondom het gewricht reageert hierop zodanig dat het gewricht beperkt raakt. Tevens zal de ‘smering’ van het gewricht minder worden. Het gevolg kan zijn dat het bewegen pijn gaat doen en dat er in het gewricht een verminderde bewegingsmogelijkheid ontstaat. Om de beweeglijkheid te vergroten zullen oefeningen als volgt moeten worden uitgevoerd:

  • de oefeningen dienen rustig (!!) uitgevoerd te worden;
  • stop indien er pijnklachten ontstaan;
  • intensiveer en / of verander de oefening(en) alleen in overleg met uw behandelend manueel therapeut